reklama

Jako osoba fizyczna mamy do dyspozycji dwa najpopularniejsze warianty nabycia samochodu używanego.

Można to uczynić np. kupując go również od osoby fizycznej, innym dość popularnym sposobem jest z kolei skorzystanie z usług wszechobecnych komisów i salonów samochodowych.

Ile wynosi podatek od kupna samochodu?

Zakup samochodu na giełdzie lub z ogłoszenia od osób, które nie mogą wystawić faktury, niemal zawsze powoduje konieczność zapłaty PCC (podatku od czynności cywilnoprawnych - podatek od zakupu samochodu) w wysokości 2 proc. wartości rynkowej auta.

Należy zaznaczyć, że jedynymi zwolnionymi z owego podatku są osoby niepełnosprawne, które kupują auto na własne potrzeby. Muszą one jednakże zaliczać się do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – bez znaczenia pozostaje rodzaj schorzenia; co do niepełnosprawności w lekkim stopniu – ma ona mieć związek z chorobami narządów ruchu. Pozostali nabywcy mają obowiązek, bez wezwania z urzędu skarbowego, złożyć deklarację podatkową oraz obliczyć i wpłacić podatek w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Kiedy nie zapłacę podatku za kupno samochodu?

Podatku nie płaci się wtedy, gdy auto nabywane jest w salonie lub komisie, transakcja taka jest już opodatkowana. Podobna sytuacja, czyli brak podatku PCC, wystąpi w przypadku kupna auta poleasingowego od firmy czy banku, nabywca otrzymuje fakturę VAT i jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku.

Kupno auta z komisu a podatek

Gdy w umowie sprzedaży auta widnieją dane komisu jako strony sprzedającej, nie płacimy PCC, ale może pojawić się podatek akcyzowy. Znaczenie ma bowiem w tym przypadku fakt, czy auto było już zarejestrowane w Polsce, czy dopiero kupujący dokona pierwszej rejestracji w kraju. Prowadzący komis samochodowy najczęściej nie rejestrują używanych aut sprowadzanych z zagranicy i obowiązek zapłaty akcyzy pozostawiają nabywcy, który będzie rejestrował auto. W takim przypadku kupujący musi złożyć w Izbie Celnej tzw. deklarację uproszczoną (AKC-U) i opłacić podatek akcyzowy.


Stawka akcyzy na samochody osobowe uzależniona jest od pojemności silnika i wynosi:

• 3,1% dla pojazdów o pojemności silnika do 2000 cm3,

• 18,6% - dla silników o wyższej pojemności.


Jeśli komis tylko pośredniczy, a w umowie jako sprzedawca widnieje osoba prywatna (poprzedni właściciel auta), wówczas należy opłacić 2% podatek od czynności cywilnoprawnych, na zasadach ogólnych.Jest jeszcze jedna sytuacja braku konieczności podatkowych - gdy wartość rynkowa samochodu nie przekracza 1000 zł.


Kolejnymi formalnościami związanymi z opłatami są sprawy związane z przerejestrowaniem samochodu i ewentualnym badaniem technicznym i już w zasadzie możemy się cieszyć „nowym” starym samochodem.

reklama
Copyright © 2016 - Autowraki.pl