Multistudio Piotr Znamirowski

info@autowraki.pl
Ustrzycka 9a 35-504 Rzeszów woj. podkarpackie
8132822950
reklama

Złomowanie samochodu zgodnie z przepisami ruchu drogowego

Co zrobić w sytuacji, kiedy ze względu na stan techniczny samochód nie został dopuszczony do użytku drogowego? Jeśli jego naprawa nie jest już możliwa, a uszkodzenia duże, zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego taki pojazd powinien zostać poddany kasacji.

Co to jest kasacja?

Kasacja to nic innego jak złomowanie, czyli w praktyce najprostszy i najbezpieczniejszy sposób na utylizację pojazdu, który nie nadaje się do użytku drogowego. Samochód może być przeznaczony do kasacji ze względu na:

- uszkodzenia powypadkowe – jeśli naprawa nie jest możliwa w wyniku znacznych zniszczeń lub w sytuacji, gdy wymaga zbyt dużych nakładów kosztów,
- zły stan techniczny – jeśli nastąpiło zużycie powodowane wieloletnią eksploatacją (naruszona karoseria, wysoka awaryjność pojazdu).


W takiej sytuacji samochód powinien zostać wycofany z ruchu drogowego, a jego właściciel zobowiązany jest dokonać niezbędnych formalności mających na celu unieważnienie dowodu rejestracji.

Gdzie zezłomować samochód?

Zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego do kasacji samochodu uprawnione są wyłącznie Stacje Demontażu Pojazdów. Procedura złomowania samochodu wymaga podpisania umowy między właścicielem pojazdu a wybraną SDP, która dokona wyceny pojazdu i określi, które jego części po demontażu mogą jeszcze zostać powtórnie użyte.

Właściciel jest zobowiązany przedłożyć w SDP dowód osobisty, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (w przypadku, gdy została wydana), zaświadczenie z Wydziały Komunikacji (jeśli dowód został zatrzymany przez policję). Stacja Demontażu ma obowiązek wystawić właścicielowi pojazdu zaświadczenie o oddaniu samochodu do SDP, unieważnienie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, unieważnioną kartę pojazdu. Następnie właściciel w ciągu 30 dni od otrzymania powyższych dokumentów powinien zgłosić się z nimi oraz z tablicami rejestracyjnymi do Wydziału Komunikacji w celu dokonania wyrejestrowania pojazdu. Warto też pamiętać o wypowiedzeniu umowy OC, aby mieć możliwość wycofania ewentualnej nadpłaty.

Rozbiórka samochodów na części

Samochód przeznaczony do kasacji powinien mieć 90% masy własnej zapisanej w dowodzie rejestracyjnym. W przeciwnym razie właściciel pojazdu będzie zobowiązany dokonać opłaty za brakujące kilogramy. Przed dokonaniem ostatecznej kasacji pojazdu w SDP dokonywany jest recycling, który polega na:

- wymontowaniu części możliwych do ponownego użycia w innych pojazdach (jako części zamienne),
- wymontowaniu elementów przeznaczonych do przetwórstwa,
- odzyskaniu elementów niepodlegających biodegradacji (oleje, opony), które zostaną poddane utylizacji.

Recycling pojazdów jako część procesu kasacji wprowadzono ustawą z dnia 20 stycznia 2005 roku. Określa ona sposób złomowania bezpieczny dla zdrowia ludzi, jak również środowiska naturalnego.

reklama